Länkstig

Christian Gadolin

Forskare

Företagsekonomiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Christian Gadolin

Christian disputerade 2017 på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet med en avhandling om förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. År 2022 antogs han som docent i företagsekonomi vid Högskolan Väst. Mellan åren 2023 och 2024 innehade han positionen som verksamhetsledare för Hälsoakademin Väst. Från och med 2024 är han verksam som forskare och biträdande föreståndare vid Centre for Health Governance vid Göteborgs Universitet.

Christians forskning fokuserar på ledning, styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. År 2023 var han huvudredaktör för boken Samverkan i vården – från system till praktik, som ger en omfattande bild av samverkan i hälso- och sjukvården. Hans forskningsresultat har publicerats i ett flertal välansedda tidskrifter, inklusive British Journal of Management, Public Management Review, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Journal of Advanced Nursing och Scandinavian Journal of Management.