Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Magnus Wårhag

Om vår forskare Magnus Wårhag

Om Magnus Wårhag

Som psykolog arbetar Magnus Wårhag både kliniskt och som organisationskonsult inom företagshälsovården. Magnus är också på konsultativ basis aktiv som skolpsykolog för ett antal grundskolor. Magnus har erfarenhet inom det psykologiska fältet av att ha arbetat med barn och deras familjer, studenter, vuxna, grupper och organisationer. 

Forskningsintressen

I sitt doktorandprojekt är Magnus inriktad mot att undersöka vitt brus verkan på kognition och att avtäcka mekanismerna bakom denna verkan. Det görs genom att undersöka individer med svårigheter inom språkutveckling, läs – och skrivsvårigheter och uppmärksamhet. Genom användandet av EEG undersöks dessa individers responser under olika omständigheter, både med och utan exponering för vitt brus.  

Kontaktinformation