University of Gothenburg

Contact information

Email
Postal address
Centrum för Global HRM
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Visiting address
Vasagatan 1, Hus J, plan 3

Monica Andersson Bäck, Director
E-mail: monica.andersson.back@gu.se
Phone: +46 31-786 4141

Freddy Hällsten
E-mail: freddy.hallsten@handels.gu.se
Phone: +46 31-786 1508

Donika Nord
E-post: donika.nord@gu.se
Tel: 031-786 14 12