University of Gothenburg

Contact information

Email
Postal address
Centrum för Global HRM
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Visiting address
Vasagatan 1, Hus J, plan 3