Länkstig

Anna-Lisa Wrange

Projektsamordnare

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
5178
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Anna-Lisa Wrange

Anna-Lisa Wrange arbetar som projektsamordnare för SamBio-projektet. Anna-Lisa har en bakgrund inom marin ekologi och har en doktorsexamen i marin evolutionär biologi från Göteborgs universitet. Innan hon intog sin nuvarande roll som SamBio-koordinator arbetade hon som forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. På IVL bidrog hon aktivt till flera tillämpade forskningsprojekt som fokuserade på hanteringen av invasiva marina arter (ostron), utvecklingen av bivalvodling och miljöpåverkan från fritidsbåtar inklusive påväxthantering. Anna-Lisa har bred erfarenhet och en stark passion för vetenskapskommunikation och utåtriktade aktiviteter. Hon leder SamBio-projektet och koordinerar aktiviteter, med huvudsakligt fokus på pedagogiska insatser med syftet att bygga och sprida kunskap om biologisk mångfald.