Bild
Länkstig

Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet

Kurs
BIO022
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11213
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Vad händer med den biologiska mångfalden i världen? Hur hotad är den? Och varför? Vad kan vi göra åt det? Hör ledande experter på biologisk mångfald beskriva läget och vad vi kan göra åt det.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge en översikt över vad biologisk mångfald är, hur den hotas och hur den kan bevaras. Människan och naturen i stort hotas av biodiversitetskrisen som vi är mitt, hur vi agerar som art är nu avgörande. Kursen utgår från ett naturvetenskapligt perspektiv, men andra ämnen introduceras också i syfte att belysa området ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen ges på kvartsfart kvällstid som en föreläsningsserie.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)