Bild
Mönster
Foto: Alexander Schimm
Länkstig

Swed.Be (Swedish-Belgian Collective for Outcome Research in Congenital Heart Disease)

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Developing an internationally validated algorithm to allocate patients with congenital heart disease to the appropriate level of care

För att ge personer med medfödd hjärtsjukdom den lämpligaste vården syftar detta projekt till att utveckla och testa en strategi för risklagstiftning, baserat på kliniska resultat och sjukvårdskostnader för patienter i Sverige och Belgien.

Målet är att utveckla en empiriskt baserad algoritm som ska vägleda kliniker, administratörer och politiker för att allokera patienter till rätt vårdnivå för att optimera kliniska resultat till en rimlig kostnad.