Bild
international
Foto: Vladislav Klapin
Länkstig

Adole7C - international

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Projektet Adole7C-international är ett samarbete med Leuven och Ghent i Belgien samt Kapstaden i Sydafrika där syftet är att på en internationell nivå möjliggöra jämförselser på sjukhus och hälso- och sjukvårdsorganisatoriskt nivå. I denna studie inkluderas initialt unga personer med hjärtfel och reumatisk hjärtsjukdom i Sverige, Belgien och Sydafrika.

Medarbetare i projektet

Projektledare: Philip Moons (Belgien), Liesl Zühlke (Sydafrika), Ewa-Lena Bratt (Sverige)

Projektkoordinator: Ewa-Lena Bratt/Sandra Skogby

Doktorand: Sandra Skogby

Övriga samarbetspartners:

Bengt Johansson Norrlands universitetssjukhus i Umeå; Eva Goossens University of Antwerp, Belgium; Liesl Zühlke Red Cross War Memorial Children's Hospital and University of CapeTown, South Africa.

Arbetsplan:

  1. Att undersöka förekomsten av vårdluckor hos unga personer med medfödd hjärtsjukdom och reumatisk hjärtsjukdom i Sydafrika och Sverige.
  2. Att identifiera sjukhusrelaterade prediktorer och hälso- och sjukvårdsfaktorer, utöver patientrelaterade prediktorer, för avbrytande av hjärtuppföljning hos unga personer med medfödd hjärtsjukdom eller reumatisk hjärtsjukdom.
  3. Att fastställa effekten av vårdluckor hos unga personer med medfödd hjärtsjukdom eller reumatisk hjärtsjukdom i Sydafrika och Sverige.

Betydelse:

Adole7C-international kommer att undersöka sjukhusrelaterade och hälso- och sjukvårdssystemfaktorer för att identifiera faktorer utöver patientrelaterade faktorer som prediktorer för avbrott i vården hos unga personer med medfödda hjärtfel samt unga personer med reumatiska hjärtsjukdomar långvariga. Det internationella samarbetet är avgörande för att kunna studera hälso- och sjukvårdssystemfaktorer.