Bild
tangentbord
Foto: Georgie Cobbs
Länkstig

Digi-Stepstones

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
3 000 000
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Digi-STEPSTONESstudien syftar till att utveckla och testa ett personcentrerat och digitalt övergångsprogram för att stärka ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd i att bli aktiva partners i deras hälsa och vård i övergången till vuxenliv och vuxensjukvård, den digitala versionen baseras på det tidigare utvecklade överföringsprogrammet. I dagsläget planeras tre studier inom ramen för Digi-Stepstones.

Arbetsplan

Ungdomar med astma/allergi och ungdomar som är organtransplanterade planeras att inkluderas studien för att utvärdera den digitala versionen av överföringsprogrammet (Digi- STEPSTONES) jämfört med vanlig vård.

Resultaten från Digi-STEPSTONES kommer att jämföras med data från tidigare genomförda projekten (1) STEPSTONES-medfödda hjärtfel och (2) STEPSTONES-diabetes.

Vi planerar även ytterligare studier som syftar till att anpassa Digi-STEPSTONES programmet till ungdomar som också har kognitiva funktionsnedsättningar och därför kommer kvalitativa studier också att genomföras med unga med olika kognitiva funktionsnedsättningar och deras föräldrar att genomföras.

Betydelse:

Studien kommer att ge vetenskapligt stöd för om övergångsprogrammet i digital form är effektivt och genomförbart. Ungdomar med olika långvariga tillstånd kommer att inkluderas vilket ger en högre generaliserbarhet av studieresultaten än ett sjukdomsspecifikt tillvägagångssätt. Detta projekt kommer också utvärdera hur överföringsprogram kan göras mer inkluderande och anpassade till personer med kognitiva funktionsvariationer.

Medarbetare i projektet

Projektet genomförs i samarbete flera enheter inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Projektet är under uppstart och påbörjades i hösten 2023.

Projektledare för Digi-Stepstones: Ewa-Lena Bratt och Carina Sparud Lundin

Projektkoordinator: Malin Espelund

Inom forskargruppen: Mariela Acuna Mora, Sandra Sakogby, Markus Saarijärvi

Utanför forskargruppen: Emma Goksör Allergi, lung och cystisk fibrosmottagning, Drottning Silvias Barnsjukhus, Annette Lennerling Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Moa Flink, Anna-Carin Gullander Mag- tarm -levermottagningen Drottning Silvias Barnsjukhus.