Bild
ung kvinna med hjärtformat smycke
Foto: Giulia Bertelli
Länkstig

ADOLE7C- AdolesCents reCeiving Continuous Care for Childhood-onset Chronic Conditions

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Adole7C-projektet är ett forskningsprojekt som syftar till att identifiera riskfaktorer för avbrott i medicinsk uppföljning. Adole7C-projektet är generiskt som idé, det vill säga att projektet är aktuellt för alla unga med olika långvariga tillstånd. Unga personer med astma, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), diabetes typ 1, epilepsi, medfött hjärtfel samt unga personer som genomgått organtransplantation kommer att studeras initialt.