Bild
ung kille som går upp för trappa
Foto: Ryan Tauss
Länkstig

Adole7C- långvariga tillstånd

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Det övergripande syftet är att kartlägga och studera patient- och sjukhusrelaterade orsaker som leder till avbrott i den medicinska uppföljningen hos unga personer med långvariga tillstånd (organtransplanterade, Astma/allergi, ADHD, Medfödda hjärtfel samt unga med diabetes typ1) samt att undersöka konsekvenserna av sådant avbrott, inklusive vårdkostnader.

Projektet genomförs i samarbete flera enheter inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Projektet är i planeringsstadiet

Medarbetare i projektet:

Projektledare: Ewa-Lena Bratt

Övriga samarbetspartners:

Medarbetare i forskargruppen: Hanna Gyllensten, Carina Sparud Lundin, Philip Moons

Övriga medarbetare: Annette Lennerling Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Ewa Ternesten-Hasseus Allergimottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karin Mehlin Barn och ungdomspsyiaktri, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

 

Arbetsplan:

Projektet avser specifikt att studera och identifiera:

1. Andelen unga personer med långvariga tillstånd som har avbrott i den medicinska uppföljningen

2. Patient- och sjukhusrelaterade faktorer av betydelse för avbrott i den medicinska uppföljningen

3. Konsekvenserna av avbrott i den medicinska uppföljningen när det gäller dödlighet, sjuklighet och social funktion

4. Konsekvenserna av avbrott i den medicinska uppföljningen när det gäller vårdkonsumtion och relaterade kostnader

Betydelse

Resultaten från Adole7C har potential att identifiera patient- och sjukhusrelaterade faktorer som är associerade till avbrott i den medicinska uppföljningen. Genom att identifiera sådana faktorer finns möjlighet för sjukvårdspersonalen att identifiera ungdomar och unga vuxna som riskerar avbrott i vården. Vidare kan också förebyggande åtgärder relaterade till individ såväl som sjukhusorganisatorisk nivå utvecklas. Detta kan leda till att uppföljningen av denna grupp patienter kan optimeras vilket sannolikt kommer att leda till bättre hälsa och livskvalitet i denna grupp.