Bild
Flicka klättrar uppför klättervägg
Foto: Bhargava Marripat
Länkstig

STEPSTONES (Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with Chronic Medical Conditions

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
24 miljoner
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Medicinska och kirurgiska framsteg har gett unga personer med långvariga medfödda tillstånd eller sjukdomar som debuterat under barndomen en ökad förväntad livslängd. Denna grupp unga personer är i behov av specialistvård livet ut för att öka möjligheten till ett gott och långt liv. Överföring av unga med långvariga sjukdomstillstånd från barn- till vuxensjukvård har under de senaste decennierna uppmärksammats i allt högre utsträckning. Denna patientgrupp behöver förberedas inför övergången till vuxensjukvården och lära sig att själva ta över ansvaret för sin hälsa där delaktighet och självbestämmande utgör viktiga aspekter. För att underlätta denna övergång har övergångsprogram utvecklats, dock har det saknats konkreta bevis på effekterna av dessa.

Filmer om Stepstones

Vad gör en överföringskoordinator? Hur arbetar de och med vilka verktyg? Vad är viktigt att förstå om ungdomar som ska börja ta ansvar för sin egen vård? I ett antal filmer får du möta bland annat överföringskoordinator, läkare och forskare som är specialister på just detta. Välkommen till Stepstones-programmet - ett initiativ för unga med långvariga sjukdomstillstånd. 

 

Stepstones forskningsprogram består av fyra pågående forskningsprojekt:

Projektledare