Länkstig

Aktiveringsstrategier i svensk välfärdspolitik 1990-2015

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 048 0000
Projekttid
2015 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

I projektet analyseras aktiveringsstrategier inom aktiv arbetsmarknadspolitik och arbetslöshets- och sjukförsäkringssystem, särskilt sedan 1990-talets början, samt hur olika strategier legitimerats/ifrågasatts av tjänstemän och utredare. Därtill syftar projektet till att problematisera hur olika föreställningar om människors sociala rättigheter och skyldigheter härigenom kommer till uttryck. Projektets resultat har även betydelse för att få en fördjupad förståelse för centrala förändringar i den svenska välfärdspolitikens omvandling i en tid av massarbetslöshet och åtstramningspolitik med en förskjutning i välfärdsstatens grundläggande principer mot alltmer villkorade sociala rättigheter och hårdare sanktionssystem. Vad som står på spel är inte enbart individens sociala rättigheter och livskvalitet utan även välfärdsstatens legitimitet.