Länkstig

På väg mot en annan vardag. Individers meningsskapande vid pensionens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 083 530
Projekttid
2014 - 2015
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Den formella pensionsåldern signalerar samhälleliga normer om när det är lämpligt att dra sig tillbaka från arbetslivet. Men dessa normer behöver inte överensstämma med individens egna behov och värderingar. Vissa vill och kan arbeta fram till 67 år, en del vill arbeta längre. Andra måste på grund av att de är utslitna eller sjuka avsluta sitt yrkesliv långt tidigare – utträdet ur arbetslivet varierar med både kön och socioekonomisk position. Men oavsett när individer går i pension utgör den en väsentlig brytpunkt i människors liv där en annan vardag inträder och nya rutiner ska upprättas. Detta kan leda till att nya identiteter, sociala tillhörigheter och meningssammanhang skapas – att jagets plats i de större sammanhangen ställs på sin spets.

Forskare

Projektledare: Anna Lund, docent., Linnéuniversitetet, Centrum för kultursociologi, , Email: anna.lund@lnu.se

Projektmedarbetare:

Mattias Bengtsson, docent, GU, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Email: mattias.bengtsson@socav.gu.se

Marita Flisbäck, docent, GU, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, marita.flisback@socav.gu.se