Länkstig

Fattigdomsfällor i Afrika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 995 530
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Ungefär 900 miljoner av jordens befolkning, en tredjedel i Afrika, lever i extrem fattigdom. Ett sätt att bryta sådana onda cirklar är att intervenera genom utvecklingsprojekt—fattigdomsinterventioner. Men på grund av metodologiska utmaningar så kan forskare inte besvara grundläggande frågor som: ”på vilket sätt existerar fattigdomsfällor?”;”om de existerar, till vilken grad hjälper dessa utvecklingsaktörer att frigöra samhällen från fattigdom?”; ”vilka underliggande strategier använder biståndsaktörer för att välja ut byar, städer och samhällen för sina fattigdomsinterventioner?”.
Målet med projektet är att identifiera i vilken utsträckning afrikanska samhällen är fångade i fattigdom och förklara hur konkurrerande fattigdomsinterventioner förändrar dessa samhällens möjligheter att bryta sig ur den onda cirkeln.

Forskare

Adel Daoud, docent, projekt ledare, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, epost: adel.daoud@gu.se

Fredrik Johansson, Forskarassistent på avdelningen för Data Science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik. Chalmers, epost: fredrik.johansson@chalmers.se

Doktorand, avdelningen för Data Science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik. Chalmers