Länkstig

Caroline Hasselgren

Forskare

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Caroline Hasselgren

Bakgrund Caroline är sedan januari 2020 verksam som postdoktor vid det tvärvetenskapliga forskningscentrat AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa (www.agecap.gu.se). Hon disputerade hösten 2019 med avhandlingen ”Inequity in Mind. On the Social and Genetic Risk Factors of Dementia and Their Interactions” som i korthet studerar uppkomsten av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar med särskilt fokus på samspelet mellan sociala och genetiska riskfaktorer samt på effekten av klass- och könsbaserad ojämlikhet. Caroline har sedan tidigare en masterexamen i sociologi med samhällsanalytisk inriktning (2014) samt en kandidatexamen i personalvetenskap (2012).

Forskningsintressen • Levnadsförhållanden och hälsa bland äldre • Välfärd och social stratifiering • Medicinsk sociologi • Ojämlikhet i hälsa • Kvantitativ metod

Pågående forskning Carolines nuvarande forskning rör framförallt hälsa samt arbets-/levnadsförhållanden bland äldre, med särskilt fokus långsiktiga effekter av ekonomisk och social ojämlikhet.

Undervisning Caroline undervisar framförallt på kurser som berör vetenskaplig metodik och mer specifikt kvantitativ metod/statistik.