Länkstig

Caroline Hasselgren Bune

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Caroline Hasselgren Bune

Bakgrund Caroline är sedan januari 2020 verksam som forskare och lektor vid Inst. för sociologi och arbetsvetenskap samt det tvärvetenskapliga forskningscentrat AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa (www.agecap.gu.se). Hon är också medgrundare av det nystartade nätverket SAIN – SWEAH Alumni Interdisciplinary Network vars främsta syfte är att skapa en bas för långsiktig och framstående svensk forskning om äldre och åldrande genom ämnesöverskridande samarbeten mellan juniora forskare på svenska lärosäten. Caroline disputerade hösten 2019 med avhandlingen ”Inequity in Mind. On the Social and Genetic Risk Factors of Dementia and Their Interactions” som i korthet studerar uppkomsten av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar med särskilt fokus på samspelet mellan sociala och genetiska riskfaktorer samt på effekten av klass- och könsbaserad ojämlikhet. Caroline har sedan tidigare en masterexamen i sociologi med samhällsanalytisk inriktning (2014) samt en kandidatexamen i personalvetenskap (2012).

Forskningsintressen • Levnadsförhållanden, arbete, pensionering och hälsa bland äldre • Välfärd och äldreomsorg • Medicinsk sociologi • Social stratifiering och jämlikhet i hälsa • Kvantitativ metod

Pågående forskningsprojekt

A matter of transition? Working life trajectories and retirement behavior in post-socialist contexts across Central and Eastern Europe (2023-2025, PI)

Strategies for Improved Work Longevity from an Employer and Employee Perspective (2022-2027, project member)

Distributed Leadership across Organizational and System Levels: Prevalence, Forms and Conditions for Attractive and Sustainable Work in Eldercare (2020-2023, project member)

Organizational Efforts and Individual Agreements: How to Motivate the Extension of Working Life among Older Individuals? (2020-2023)

Undervisning Caroline undervisar framförallt på kurser som berör vetenskaplig metodik och mer specifikt kvantitativ metod/statistik.