Länkstig

Born into adjustment - Child Health in 56 developing Countries 2000-2016

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 725 000
Projekttid
2018 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Som akademiforskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, analyserar Adel effekterna av ekonomiska kriser på familjers livsvillkor i låg- och medelinkomstländer. Metodologisk samarbetar han med datavetare för att anpassa maskininlärning algoritmer för att identifiera effekten av kriser och socialpolitik i stora databaser.

Adel Daoud är även honorary research fellow vid Center for Business Research, University of Cambridge; Turing Fellow vid the Alan Turing Institute, London; samt Bell Fellow vid Harvard University.