Länkstig

Barnfattigdom, politik och politiska institutioner - en global analys

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
6 519 000
Projekttid
2012 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Vi har de resurser som krävs för att lyfta världens barn ur fattigdom. Vad som saknas är kunskap, politiska beslut och fungerande
institutioner. Projektets syfte är att utnyttja existerande data för att nå ny kunskap om både effektiva politiska åtgärder och
institutionella hinder för politikens genomförande.
De senaste 20 åren har det skett en revolution vad gäller tillgången på globala individ- och hushållsbaserade undersökningar av
fattigdom och levnadsförhållanden. Data täcker en betydande del av jordens länder och en majoritet av dess befolkning. Vi kan nu
studera i vilken mån barn har tillgång till mat, rent vatten, sanitet, hälsovård, skolgång, är drabbade av sjukdomar etc.