Länkstig

Välfärd och arbete i en åldrande befolkning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2007 - 2012
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Forskningsprogrammet Välfärd och arbete i en åldrande befolkning är finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Programmet startade år 2007 och löper fram till och med år 2012. Syftet är att ge kunskap om åldrandets konsekvenser samt att finna strategier att hantera en förändrad ålderssammansättning. Forskningsprogrammet skall följa åldrandeprocessen från utträdet från arbetslivet till frågor om vård och omsorg bland de allra äldsta.

Fyra övergripande teman kan urskiljas. Det första rör de äldres arbetsmarknadsdeltagande. Hur ser vägen från arbete till pensionering ut och vilka möjligheter finns det för äldre att stanna kvar i arbetskraften längre än vad som nu är fallet? Den andra aspekten rör de äldres ekonomiska situation och möjligheten att leva ett drägligt liv även som pensionär. En tredje frågeställning rör de äldres sociala relationer och en fjärde frågeställning rör hälsa och behov av vård och stöd bland de allra äldsta. Forskningsprogrammet är tätt knutet till Panel Survey of Ageing and the Elderly (PSAE) som är en rikstäckande longitudinell undersökning av äldres levnadsförhållanden.