Länkstig

WorkAble - Making Capabilities Work

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 314 077
Projekttid
2010 - 2013
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Making Capabilities Work – WorkAble – är ett projekt inom det sjunde ramprogrammet som koordineras av Universitet i Bielefeld, Tyskland. Projektet studerar strategier som avser att stärka unga människors förmåga att aktivt påverka och styra sina liv och möte de ekonomiska, kulturella, demografiska och teknologiska utmaningar som Europa står inför. Genom en komparativ och interdisciplinär ansatts kommer WorkAble att analyser hur och i vilken grad unga människor förmår att delta i arbetslivet på andra viktiga samhälleliga arenor.

Projektets gemensamma teoretiska ramverk hämtas från Amartya Sens Capability Approach. Tretton partners med olika disciplinära bakgrunder (pedagogik, sociologi, ekonomi, filosofi, statskunskap och socialt arbete) från tio länder deltar i projektet. WorkAble kommer att undersöka hur ungdomars humankapital, kompetenser och önskningar matchar det som efterfrågas på arbetsmarknaden. En viktig aspekt är att studera om och hur utbildningssystemen bidrar till att ge unga människor de förmågor de behöver för att möta en arbetsmarknad i kontinuerlig förändring.
Projektet är designat kring tre byggstenar: En komparativ institutionell kartläggning av utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken i olika länder, fallstudier av lokala tillämpningar av utbildningar och arbetsmarknadsprogram samt statistiska analyser av unga människors utbildnings och arbetsmarknadssituation i dagens Europa.

Forskare

Björn Halleröd, projektledare

Gunilla Bergström Casinowski

Mattias Bengtsson

Hans Ekbrand