Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Forskargruppen NORM bedriver samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder och om åldrande. Forskningen fokuserar frågor som samhällelig policy, maktordningar och kategoriseringar samt professionellt arbete inom verksamheter riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning. Även frågor kring familjeliv och nätverk samt delaktighet och livsvillkor för äldre och personer med funktionsnedsättningar är centrala. Forskargruppen består av ett 20-tal seniora och juniora forskare, samtliga verksamma ivid Göteborgs universitet.

Forskningsprojekt

Inom forskargruppen NORM pågår ett flertal forsknings- och avhandlingsprojekt, till exemepel Åsa Borgströms avhandlingsprojekt om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier, Satsuki Murofushis avhandlingsprojekt om anhöriganställningar, det FORTE- finansierade projekten ”Anhörigassistans: hybrid mellan traditionell familjeomsorg och modern välfärdspolitik - en studie om anhörigassistans till personer med funktionsnedsättning”, och ”Hållbar samordning för kvalitet – hur koordinera styrning av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer.

  • För ytterligare information om forskningsprojekt, se ”Forskningsprojekt”. 
  • För de senaste publikationerna från forskargruppen, se ”Publikationer”. 

Konferenser

Sedan 2015 har forskargruppen NORM med regelbundenhet arrangerat en välbesökt forskningskonferens för yrkesverksamma inom äldre- och funktionshinderområdet, där forskarnas senaste studier av relevans för praktiken presenteras. 
 

Kontaktperson

Anna Dunér, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: anna.dunér@socwork.gu.se

Deltagare

Ann Simmeborn Fleischer

Anna Dunér

Ann-Charlott Timander

Daniel Ståhl

Elisabeth Olin

Elisabeth Punzi

Hanna MacInnes

Inger Kjellberg

Karin Barron

Lina Palmqvist

Linda Mossberg

Mikaela Starke

Nika Söderlund

Satsuki Murofushi
Therese Bäckman

Åsa Borgström