Länkstig

Lina Palmqvist

Postdoktor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lina Palmqvist

Bakgrund Jag är postdoktor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinder och åldrande. År 2020 disputerade jag i ämnet genusvetenskap vid Göteborgs universitet på avhandling Ålderdom, omsorg och makt: gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider. Jag arbetade tidigare på Borås högskola som universitetslektor i arbetsvetenskap med inriktning mot vård och omsorg, där jag också forskade inom FoU Sjuhärad Välfärd.

Forskningsintresse Mina övergripande forskningsintressen är livssituationen för personer med funktionsnedsättning och äldre personer i förhållande till samhälle och makt. Jag är också intresserad av anhörigas situation och nya roll i välfärden. Min forskning knyter an till en rad olika forskningsfält, såsom feministisk teori- och forskning, studier av nyliberalism/New Public Management, funktionalitetsstudier (Disability studies), omsorgsforskning och socialgerontologi (samhällsvetenskaplig- och kulturvetenskaplig äldreforskning).

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag äldre människors erfarenheter av åldrande och äldreomsorg i förhållande till funktionsförmåga, kön, klass, ålder och ras/etnicitet. I avhandlingsstudien analyserar jag även hur den nyliberala samhällsutvecklingen påverkar ålderdomens och omsorgens villkor.

I mitt postdoktor-projekt studerar jag relationen och omsorgen mellan vuxna personer som bor på gruppbostad/servicebostad och deras äldre föräldrar med fokus på åldrande, funktionshinder, genus och informell omsorg.

Undervisning Jag undervisar på grund och avancerad nivå på Göteborgs Universitet. Undervisningen rör framför allt åldrande och funktionshinder. Jag handleder även uppsatser, både på grund- och avancerad nivå.

Nätverk Jag är medlem i forskargruppen NORM och ingår också i institutionens forskningsplattform Exkludering och kontroll samt är medlem i forskningsnätverket KritFunk.