Länkstig

Funktionshinder och Multipel skleros (MS)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet handlar om funktionshinder för personer med den neurologiska sjukdomen multipel skleros (MS). Den första delstudien är en scoping study (litteraturöversikt) som syftar till att kartlägga kunskapsläget kring funktionshinder för personer med MS. Senare delstudier är tänkta att genomföras med både kvalitativ respektive kvantitativ metod.