Bild
Barn som samtalar i två koppar med ett snöre mellan.
Länkstig

Nu släpps efterfrågad bok om barnförhör

Publicerad

Att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken är fokuset i ny boken om barnförhör. En bok som ska ge trygghet och vetenskaplig samsyn för de som kommunicerar med barn.

Två forskare från Göteborgs universitet och Umeå universitet är redaktörer till boken ”Barnförhör: Att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken”. Med vetenskaplig grund från olika discipliner; psykologi, rättsmedicin, juridik, socialt arbete och medicinsk psykologi, vill författarna höja kunskapen om barnintervjuer från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Hej Anneli Larsson, lektor från Göteborgs universitet! Tillsammans med medförfattare från olika discipliner släpper ni nu en ny bok om barnförhör. Varför har ni skrivit en bok ihop?

–  Det fanns ett behov. Jag tog initiativet till boken eftersom det saknades en lärobok för svenska förhållanden om barnförhör och utredande barnsamtal. Jag har fått förfrågningar sen 17 år tillbaka i min roll som forskare och utbildare att skriva en bok om ämnet. Att öka rättssäkerheten, som skapas genom systematiskt tvärdisciplinärt kvalitetsarbete, har varit vår drivkraft. Vilket vi hoppas att den här boken bidrar med.

Boken verkar väldigt efterlängtad! Vem tror du ser mest fram emot att den äntligen släpps?

–  En viktig anledning till bokens uppkomst var det akuta behovet av barnförhörsledare. Förhoppningsvis kan boken underlätta utbildning av många fler professionella intervjuledare inom rättsprocessen, bland annat polisiära barnförhörsledare. Min förhoppning är att boken ska tillföra kunskap om hur man bör tala med, och lyssna på, barn. Den belyser betydelsen av mycket och kontinuerlig praktisk intervjuträning och ger även praktiska redskap och verktyg för det.

Vilket behov såg ni fanns hos de som håller i barnsamtal?

–  Vi ser att det finns en brist på information och delaktighet idag. Barn har, precis som vuxna, rätt till att få löpande information om vad som händer och kommer att hända när de genomgår en rättsprocess. Idag finns inget ansvarigt organ som säkerställer att nationella riktlinjer för samverkan mellan olika instanser följs. För att vi ska leva upp till barn- och ungas rättigheter och rättssäkra utredningar krävs inte bara styrdokument för myndighetssamverkan och intervjumanualer, utan även vetenskapliga och verklighetsbaserade processer. Boken har skapat grunden för just detta.

Bild
Forskaren Anneli Larsson.
Forskaren och medförfattaren Anneli Larsson.

De som läser boken ”Barnförhör - att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken”, vad tar man med sig?

–  Trygghet i att kommunicera med barn. Det är olika aktörer som samverkar kring ett barnförhör, och då krävs det en vetenskaplig allmänbildning, så alla berörda pratar samma språk med begrepp och terminologi. Boken är tänkt som ett bidrag till att höja den vetenskapliga allmänbildningen om barnförhör och utredande barnsamtal.

Hur har det varit att skriva en bok om ett omdebatterat och svårt ämne som barnförhör är?

–  Jag är överväldigad över det positiva gensvar jag möts av, från samtliga discipliner. Boken lyfter betydelsen av att forskning och praktik måste gå hand i hand. I samarbete med medförfattarna i boken, som alla representerar olika kunskapsområden, har jag också reflekterat över hur viktigt det är, precis som i barnförhöret, att ramar och förutsättningar tydliggörs, formuleras och överenskommes. Det jag kanske inte ser som oväntat, men som jag är särskilt glad för, är alla praktikers och kollegors prestigelösa inställning till att hålla det kritiska och nyfikna samtalet om barnförhörsförfaranden levande.

Om boken ”Barnförhör - att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken”
Boken Barnförhör.

Bokens syfte är att erbjuda kunskap om hur man på bästa sätt navigera i multidisciplinär samverkan med vetenskapen som grund. Teori kompletteras med praktiska verktyg: handfasta exempel för studerande och intervjustöd för praktiker i deras yrkesutövande. Barnförhör vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom polis och rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård och i skolvärlden. Den riktar sig även till andra som deltar i diskussioner kring samtal med barn och/eller arbetar med barnutredningar och multidisciplinär samverkan, till exempel på barnahus.

Läs mer om boken hos Studentlitteratur.se