Länkstig

Elisabeth Olin

Om Elisabeth Olin

Bakgrund Jag är professor i socialt arbete och har min yrkesbakgrund inom handikappomsorgen och ungdomspsykiatrin, där jag haft flera arbetsledande befattningar. Jag har också haft funktionen som forskningsledare för forskning och utveckling av funktionshinderområdet vid FoU - i Väst.

Sedan oktober 2014 är jag prefekt vid institutionen för socialt arbete.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse är livssituationen för människor med funktionshinder, främst relaterat till olika aspekter av deras vardagssituation. Den forskning som jag har bedrivit har främst fokuserat på unga människor med funktionshinder, deras vardagsliv, sociala relationer, tillhörighet och strategier.

Undervisning och handledning Jag har många års erfarenhet av undervisning och handledning av studenter på grund- avancerad och forskarnivå. Utöver detta har jag haft uppdrag som studierektor på både avancerad- och forskarnivå och har stor erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, såväl på programnivå som för enskilda kurser.

Tilldelades Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2013 tillsammans med kollegan Björn Andersson.

Uppdrag och nätverk Jag är en av medarbetarna inom forskargruppen NORM vid institutionen för socialt arbete.  Är också medlem i ett nationellt och nordiskt handikappnätverk, Nordic Network on Disability Research (NNDR).

Avslutade forskningsprojekt Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet - en utmaning för välfärdssystemet. Med Bibbi Ringsby Jansson. FoU i Väst.

Utrymme för att tänka nytt - en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD. Med Anders Gustavsson, Stockholms universitet, Anders Möller, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan Väst. Arvsfonden.