Länkstig

Beslutsfattande av, om och för äldre i behov av hjälp i vardagen. Förutsättningar och hinder för välbefinnande och autonomi

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2013 - 2018
Projektägare
Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

I projektet studeras förutsättningarna för äldres beslutsfattande i den nya svenska äldreomsorgen, där äldre i behov av omsorg numera ställs inför alltfler val- och beslutssituationer. Frågor aktualiseras här om de reella möjligheter som faktiskt ges för äldres beslutsfattande och autonomi, samt på vilket underlag man förväntas fatta beslut som på ett avgörande sätt påverkar vardagslivet och det egna välbefinnandet. Med hänvisning till bristande beslutskompetens riskerar äldre att diskvalificeras om inte kompetens också relateras till kunskap om beslutsstrategier och beslutsunderlag som ökar möjligheterna för aktiv medverkan av äldre själva.

Projektets frågeställningar

  • var, när och hur aktualiseras olika vård- och omsorgsval
  • vilka roller har olika parter i beslutsprocessen
  • vilken är upplevelsen av kontroll och autonomi
  • vilken information ges och hur kan beslutsunderlag förbättras för äldres egna aktiva medverkan i beslutsfattande

Läs mer om projektets resultat i:

Dunér, Anna, Bjälkebring, Pär & Johansson, Boo (2019) Autonomy, choice and control for older users of home care services: Current developments in Swedish eldercare. Journal of Social Service Research, 45:1, pp 129-141.

Dunér, Anna, Bjälkebring, Pär & Johansson, Boo (2019) Merely a rhetorical promise? Older users' opportunities for choice and control in Swedish individualised home care services. Ageing & Society, 39, pp 771-794.

Dunér, Anna (2018) Självbestämmande och kontroll i den svenska hemtjänsten: Retorik eller praktik? I: Szebehely, M. & Jönson, H. (Red.) Äldreomsorger i Sverige. Lokala variationer och generella trender. Malmö: Gleerups.
 

Kontakt

Anna Dunér, professor, institutionen för socialt arbete, e-post: anna.duner@socwork.gu.se

Boo Johansson, professor, Psykologiska institutionen, e-post: boo.johansson@psy.gu.se

Pär Bjälkebring, FD, Psykologiska institutionen, e-post: par.bjalkebring@psy.gu.se