Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Åsa Borgström

Universitetsadjunkt

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
K213
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Åsa Borgström

Bakgrund Socionom med masterexamen i strukturinriktat socialt arbete. Mångårig erfarenhet av socialt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå inom socialtjänst och skola.

Universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete. Doktorand vid institutionen för socialt arbete samt Högskolan Väst i Trollhättan.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse ligger inom ramen för barn och unga med speciellt fokus på unga med intellektuell funktionsnedsättning och internet.

Ungdom (unga kvinnor), intellektuell funktionsnedsättning, sociala medier, självpresentationer, internet-relaterat stöd, etnografiska metoder och etik.

Avhandlingsprojekt

Avhandlingsprojekt om unga med intellektuell funktionsnedsättning och internet: självpresentationer och internet-relaterat stöd.

Doktorand i projektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet vid Högskolan Väst i Trollhättan.

https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/del-kti…

Undervisning

Undervisar på Socionomprogrammet; kurserna Människans livslopp - utveckling och samspel SQ4121, Fältanknutet vetenskapligt arbete SQ4133, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) SQ4451, Vetenskapsteori och vetenskaplig metod SQ4361, Vetenskapligt arbete i socialt arbete SQ4562, Socialt arbete på samhällsnivå SQ5171, Socialpedagogik och social mobilisering SQ5175.

Undervisar på Lärarutbildningen; kursen Samverkan för förskolelärare LÖFÖ40.