Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Åsa Borgström

Universitetsadjunkt

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
K213
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Åsa Borgström

Bakgrund Socionom med masterexamen i strukturinriktat socialt arbete. Mångårig erfarenhet av socialt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå inom socialtjänst och skola.

Doktorand vid institutionen för socialt arbete och i projektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse ligger inom ramen för barn och unga med speciellt fokus på unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala arenor på internet. 

Ungdom, funktionalitet, självpresentationer, sociala medier, internet-relaterat stöd, etnografiska metoder, etnografi på nätet och netnografi.

Avhandlingsprojekt

Avhandlingsprojekt om unga med intellektuell funktionsnedsättning och internet: självpresentationer online/offline och internet-relaterat stöd.

Doktorand i projektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet vid Högskolan Väst i Trollhättan

https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/del-kti…

Undervisning

Undervisar på Socionomprogrammet, kurserna Fältanknutet vetenskapligt arbete SQ4133, Vetenskapsteori och vetenskaplig metod SQ4361, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) SQ4451, Socialpedagogik och social mobilisering SQ5175 och Vetenskapligt arbete i socialt arbete SQ4562.  

Uppdrag

Doktorandrepresentant i Institutionens Arbetsmiljögrupp från och med augusti 2016.