Länkstig

Frederik Pfeiffer

Doktorand

Statsvetenskapliga institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Frederik Pfeiffer

Jag är doktorand i statsvetenskap sedan hösten 2022. Mina forskningsintressen inkluderar deliberativ demokrati, miljöpolitik, kollektivt handlande, politiska attityder och demokratiska processer.

Jag har en BSc i Internationell Ekonomi och Europastudier från Eberhard Karls Universitet Tübingen (Tyskland) och en MSc i Komparativ Politik och Välfärdsstudier från Syddansk Universitet (Danmark).

Jag undervisar i kurserna "Environmental Problems within Social Science: From Tragedy of the Commons to Planetary Boundaries", "Environmental Politics and Institutions", "European Marine Directives and Policies - an Interdisciplinary Perspective" (på vårterminen), och i kursen "Swedish Politics in a Comparative Perspective" (på höst- och vårterminen), och jag handleder studenter som skriver sina masteruppsatser eller bacheloruppsatser i statsvetenskap och i europastudier.