Länkstig

Daniel Carelli

Doktorand

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C428
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Daniel Carelli

Jag är doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet sedan hösten 2019. Min avhandling undersöker förutsättningar för mellanbyråkratiskt samarbete i Europa, med särskilt fokus på frågan om antibiotikaresistens. Min forskning handlar primärt om hur historiska processer påverkar nutida beteenden i byråkratin. Utöver min forskning undervisar jag om den svenska statsförvaltningens organisation, kontrollmekanismer och föränderlighet samt om jämförande förvaltningspolitik ur ett historiskt perspektiv.