Länkstig

Oskar Rydén

Databasansvarig

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Oskar Rydén

Jag är doktorand i statsvetenskap. Mitt generella forskningsintresse rör problem med jämförbarhet vid mätning av olika samhällsvetenskapliga koncept.