Länkstig

Carina Johansson

Administrativ chef

Core Facilities vid Sahlgrenska
Akademin
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
2016 A
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Administrativ chef, inst

Core Facilities vid Sahlgrenska
Akademin
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
2016 A
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Administrativ chef, inst

Sambio Core
Facilities
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
2016 A
Postadress
Box 400
40530 Göteborg