Göteborgs universitet
Länkstig

OligoNova Hub

OligoNova Hub är Sveriges nya nationella infrastruktur för läkemedelsutveckling, särskilt inriktat på terapeutiska oligonukleotider. Här finns forskare med kompetens inom bioinformatik, kemi, cellbiologi och assay-utveckling.

OligoNova Hub är en av fyra delar inom en bred satsning. Utöver hubben finns även OligoNova Accelerate, Challenges och Network. Tillsammans ska alla fyra delar bidra till innovativa lösningar, nya läkemedelspatent, start-up företag och effektiv behandling för patienter.

Hubbens uppdrag

OligoNova Hubs uppdrag är att stötta akademisk forskning med resurser och kompetens inom läkemedelsutvecklingsområdet. Vårt mål är att hjälpa universitetsforskare att ta sina grundläggande forskningsresultat och omvandla dem till nya läkemedel, för patientgrupper som i dagsläget saknar lämplig behandling.

Lämna in projektansökan

OligoNova använder sig av ett öppet ansökningsförfarande där forskare beskriver sin läkemedelsidé i ett kort format, och ansökningar bedöms av en extern expertpanel. Den första ansökningsomgången är öppen 28 mars, 2022 till och med 13 maj 13, 2022 och ansökan görs via OligoNovas webbplats.

 

Oligonukleotider - så fungerar det

Vi står i början av en revolution, som kommer förändra sättet som läkemedel utvecklas. De första terapeutiska oligonukleotiderna utvecklades för att behandla ovanliga men allvarliga genetiska sjukdomar, men vi ser nu en snabb utveckling även för vanliga sjukdomar.

Navigate to video: Så utvecklar vi nya läkemedel
Video (0:1:08)
Så utvecklar vi nya läkemedel

Samverkan och organisation

OligoNova HUB tillhör organisatoriskt Core Facilities vid Göteborgs universitet. Samtidigt är man en del av SciLifeLabs nationella läkemedelsplattform (DDD) och är lokaliserad i Astra Zenecas BioVentureHub. Detta möjliggör ett brett och viktigt samarbete mellan universitet och industri – vilket är centralt för en fortsatt världsledande läkemedelsforskning i Sverige.

Core Facilities

Genom att samordnas med Core Facilities skapas tillgång till expertis inom många områden som är viktiga för läkemedelsutvecklingsprojekten i OligoNova Hub. Till exempel finns experter på Core Facilities inom proteomik, imaging, bioinformatik, proteinproduktion och genomik. Även Svenskt NMR-centrum ligger nära till hands på GU, vilket skapar ytterligare möjligheter till samverkan.

SciLifeLab

Oligonovas fokus ligger på en annan klass av läkemedel än de som tidigare ingått i SciLifeLabs läkemedelsplattform DDD. Detta innebär både att ny teknik tillförs till DDD och att den nystartade OligoNova-verksamheten kan ta del av expertis, instrument och de utarbetade projektflöden som finns vid de andra noderna.