Bild
OligoNova Hub är Sveriges nya nationella infrastruktur för läkemedelsutveckling
Länkstig

OligoNova HUB – innovativ utveckling av ny klass av läkemedel

Publicerad

OligoNova Hub är Sveriges nya nationella infrastruktur för läkemedelsutveckling, särskilt inriktat på terapeutiska oligonukleotider. Här kommer forskare med kompetens inom bl.a. bioinformatik, kemi och cellbiologi att arbeta med innovativ utveckling av läkemedel för patientgrupper som i dagsläget saknar lämplig behandling.

Pär Matsson, professor i farmakokinetik vid sektionen för farmakologi, Sahlgrenska akademin, har fått uppdraget att leda verksamheten.

- Mitt forskningsfokus är inom läkemedelsutveckling, särskilt hur man kan optimera nya klasser av läkemedel så att de når de celler och måltavlor som de är tänkta att påverka. OligoNova Hubs inriktning ligger i linje med min forskningsexpertis, och det känns väldigt spännande att vara med och bygga upp en nationell läkemedelsinfrastruktur från grunden, berättar Pär.

Resurs och kompetens inom läkemedelsutveckling

I det första skedet kommer hubben bestå av 8-10 anställda, men på sikt räknar man med ytterligare tillskott.

Hubbens uppdrag är att stötta akademisk forskning med resurser och kompetens inom läkemedelsutvecklingsområdet.

-  Vårt mål är att hjälpa universitetsforskare att ta sina grundläggande forskningsresultat och omvandla dem till nya läkemedel, för patientgrupper som i dagsläget saknar lämplig behandling, säger Pär.

Samarbete mellan universitet och industri

Hubben tillhör organisatoriskt Core Facilities vid Göteborgs universitet. Samtidigt är man en del av SciLifeLabs nationella läkemedelsplattform (DDD) och är lokaliserad i AstraZenecas BioVentureHub i Mölndal. Detta möjliggör ett brett och viktigt samarbete mellan universitet och industri – vilket är centralt för en fortsatt världsledande läkemedelsforskning i Sverige, menar Pär Matsson.

- AstraZeneca har sedan ett antal år en stor satsning på terapeutiska oligonukleotider. När nu OligoNova Hub samlokaliseras med AstraZeneca i Mölndal så kommer det naturligt finnas möjligheter till samarbete och produktiva diskussioner med deras experter inom området.

Att finnas inom Core Facilities organisation, och samtidigt vara en nod på SciLifeLab ser Pär också som en stor möjlighet. Områden som är centrala för läkemedelsutvecklingsprojekten i OligoNova Hub, är t ex proteomik, imaging, bioinformatik, proteinproduktion och genomik. Att även Svenskt NMR-centrum ligger så nära till hands vid GU, ser Pär som en stor fördel.

- Som nystartad verksamhet kan vi ta del av etablerad expertis, instrument och utarbetade projektflöden, samtidigt som vi bidrar med att tillföra ny teknik och en ny klass av läkemedel än den som funnits tidigare.

Projektansökan våren 2022

Från och med 28 mars 2022 är det möjligt att lämna in projektansökningar. OligoNova Hub kommer använda sig av ett öppet ansökningsförfarande där forskare beskriver sin läkemedelsidé i ett kort format, och ansökningar bedöms av en extern expertpanel. Ansökan görs via OligoNovas webbplats.