Göteborgs universitet
Bild
 Ceiba
Foto: Claes Persson

Flora of Ecuador

Flora of Ecuador är ett projekt som syftar till att kartlägga alla kärlväxter på Ecuadors fastland. Projektets första volym gavs ut 1973 och hittills har vi publicerat 97 volymer med beskrivningar av 140 växtfamiljer och 6 600 arter.

Projektet

Flora of Ecuador-projektet publicerar taxonomiska behandlingar av kärlväxter som förekommer i Ecuadors fastland, baserat på originalforskning. Ecuador är det floristiskt rikaste landet i Sydamerika, i proportion till dess yta. Omkring 270 familjer av kärlväxter är kända och antalet arter har uppskattats till kanske så många som 20 000, varav 1/4 är endemiska. Florans rikedom beror till stor del på de olika ekologiska förhållandena på höjder uppåt nästan 6 300 meter över havet. 

Flora of Ecuador omfattar alla kärlväxter, inklusive vanligt odlade och förrymda arter, på Ecuadors fastland. Den beskriver familjer, släkten och arter – och ger nycklar till släkten och arter. Anmärkningar om variation, nomenklatur, utbredning och ekologi ingår och synonymer och samlingsorter listas. Många arter illustreras med teckningar eller foton, och några av dem beskrivs för första gången.

Floran publiceras familj för familj, eller i de största familjerna som delar av dem. Volymerna ges ut med ojämna mellanrum, allt eftersom manuskript blir färdiga för tryck. Hittills har 140 familjer publicerats, några familjer (Compositae, Gramineae, Leguminosae, Orchidaceae, Polypodiaceae, Rubiaceae) endast delvis. Floran bygger på material från många viktiga herbarier i världen, inklusive herbariet vid Göteborgs universitet, och ofta även omfattande fältarbete.

Barnadesia arborea
Barnadesia arborea
Foto: Claes Persson
Chuquiraga jussieui
Chuquiraga jussieui
Foto: Claes Persson