Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Image
person som skriver kunskapsprovet
Foto: Ben Mullen
Länkstig

 

Frågor om kunskapsprovet?  

Telefon:  031-786 68 66 , E-post: kunskapsprovet@fhs.gu.se

Vem kan göra kunskapsprovet?

Du som har sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet har möjlighet att göra provet. Provet kan även genomföras av dig som har fått ett beslut om att göra lämplighetsprov för sjuksköterskor med utbildning inom EU/EES.
För att få beslut från Socialstyrelsen behöver du få din utbildning granskad. Mer information om detta hittar du här. 

Gör en intresseanmälan

När du fått ett positivt beslut från Socialstyrelsen gör du en intresseanmälan här för att bli registrerad på Kunskapsprovet. Vi kontrollerar din intresseanmälan mot Socialstyrelsen och skickar efter det länkar till dig som du använder för att anmäla dig till proven via e-post.

Övrig information som du behöver finns på denna sida och du kan börja förbereda dig redan innan du fått anmälningslänkarna till provet.

Hur går kunskapsprovet till?

Kunskapsprovet består av två delprov, ett skriftligt och ett praktiskt, för att ge underlag för bedömning både av teoretiska och praktiska kunskaper. Det skriftliga provet måste godkännas innan du kan anmäla dig till det praktiska provet.

Du har fem chanser på dig att få godkänt resultat på det skriftliga provet och tre chanser för det praktiska provet. Från första provtillfället har du fem år på dig att genomföra hela kunskapsprovet, inklusive både skriftligt och praktiskt prov.

OBS: Enligt beslut från socialstyrelsen kommer de prov som du gör fram till och med 30 juni 2019 inte att räknas in i det totala antalet prov som du har på dig. Från och med 1 juli 2019 kommer du att ha totalt fem försök på dig att klara det skriftliga provet och därefter tre försök att klara det praktiska provet.

Under "Anmälan" finns ytterligare viktig information angående antal provtillfällen och när du har möjlighet att anmäla dig till dessa.

Tid och plats 

Proven genomförs på nedan utsatta tider.
För information om möjligheter till resebidrag, kontakta din lokala arbetsförmedling.

Observera att det är mycket viktigt att du kommer i tid till provet, annars riskerar du att inte bli insläppt i provsalen! I Göteborg måste alla som skriver provet vara på plats senast 30 minuter innan provet börjar. Tänk på detta när du bokar eventuella tågbiljetter.

Tider för skriftligt delprov

27 augusti 2021 kl. 08.00-12.00 i Kalmar eller Göteborg 

10 november 2021 kl. 08.00-12.00 i Kalmar eller Göteborg 

10 december 2021 kl. 08.00-12.00 i Kalmar eller Göteborg 

4 februari 2022 kl. 08.00-12.00 i Kalmar eller Göteborg 

Fler tider kommer att anslås efter hand.

Tider för praktiskt delprov

23 augusti 2021 Göteborg

24 augusti 2021 Göteborg

14 november 2021 Umeå

25 november 2021 Umeå

Fler tider kommer att anslås efter hand.

För tillfället kallar vi på deltagare till det praktiska proven endast via mail. Vi kallar provdeltagare enligt Socialstyrelsens prioritetsordning. Provtillfällena 23, 24 augusti i Göteborg och 14 november i Umeå är nu fullbokade. Nya prov planeras för hösten, så fort vi har nya datum kommer dessa publiceras här. Vi fortsätter kalla deltagare via mail enligt Socialstyrelsens prioritetsordning.

Det praktiska provet hålls i KTCs lokaler på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 3 våning 3, Göteborg samt på Clinicum Betulas lokaler i Umeå. Varje prov hålls under en dag enligt nedan. Observera att om ett provtillfälle inte är fullbokat kan det komma att bli kortare dagar. Inför varje tillfälle kommer vi att meddela er som anmält er till provet om mer exakta tider. Kom i god tid eftersom det är ett stort område och det därför kan ta en stund att hitta rätt! Det är mycket viktigt att vara på plats i tid, om man blir sen går det tyvärr inte att göra provet. Tänk på detta när du bokar eventuella tågbiljetter.

Läs även längre ner på denna sida om våra träningstillfällen och hur du anmäler dig till dem!

På grund av Covid-19 hålls inga fysiska träningstillfällen. Du som ska göra praktiskt prov kommer istället få övningsvideo. Vi återkommer när det blir möjligt att boka in träningstillfälle innan praktiskt prov.

Det skriftliga delprovet

Med det skriftliga delprovet mäts den kunskap, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som sjuksköterska i Sverige. Det skriftliga delprovet omfattar två moment. Det ena utgörs av två patientfall som speglar realistiska vårdsituationer som en sjuksköterska kan stå inför. Det andra består av två frågor om läkemedelsberäkning som ingår i patientfallen. Alla som skriver provet får låna en miniräknare för läkemedelsberäkningen. För mer information om provets innehåll, resultatberäkning mm, se fliken "Skriftligt prov".

Socialstyrelsens prioriteringsordning vid kunskapsprov 

Notera att  det finns en ny prioritetsordning som ger förtur till de deltagare som genomfört praktisk tjänstgöring och/eller kurs i svenska författningar.

Provet går att skriva i Göteborg eller Kalmar och antalet platser är begränsade till 30 provplatser per ort.

Det praktiska delprovet

Det praktiska provet består av moment som sjuksköterskan ansvarar för såsom venprovtagning, kateterisering av urinblåsa, inläggning av perifer venkateter (PVK) mm, totalt 12 moment. Provet genomförs under två halvdagar i simulerad miljö på Kliniskt träningscenter i form av s.k. OSCE, objective structured clinical examination där sjuksköterskans färdigheter bedöms på 12 olika stationer.

Socialstyrelsens prioriteringsordning vid kunskapsprov 

Notera att  det finns en ny prioritetsordning som ger förtur till de deltagare som genomfört praktisk tjänstgöring och/eller kurs i svenska författningar.

Provet genomförs i Göteborg och Umeå. Vid varje tillfälle finns det plats för högst 10 deltagare.

På grund av att kön till det praktiska provet har vuxit under Covid19 har Socialstyrelsen nu beslutat att du kan genomföra din praktiska tjänstgöring samt kursen i Författningskunskap vid Umeå universitet i väntan på att du får plats på det praktiska provet. Du kan alltså genomföra dessa moment innan du deltar i det praktiska provet. Detta för att minska den sammanlagda väntetiden för dig som håller på att genomföra kunskapsprovet.
För mer information om praktisk tjänstgöring se längre upp på denna sida
.

Anmälan

Skriftligt delprov

Under rubrik tid och plats ovan ser du samtliga inplanerade skriftliga provtillfällen. Notera att anmälan öppnar ca fyra månader innan varje enskilt provtillfälle.

Till det skriftliga provet har de som gör provet första gången förtur. Du som gör din första anmälan kommer få en direktplats till provet förutsatt att provtillfället inte redan är fullt. Du som redan gjort provet kommer att bli reservplacerad till det provtillfälle du anmält dig till och kommer ca en månad före provet meddelas om du får en plats eller ej.

Finns det platser kvar efter det att reserver kallats kan du anmäla dig och få en direktplats på provet även om du genomfört provet innan. Notera att anmälan stänger ca två veckor före provet. Turordningen följer de regler som Socialstyrelsen satt upp.

Om du får förhinder att komma till provet är det viktigt att du avanmäler dig genom att meddela detta till kunskapsprovet@fhs.gu.se innan provet. Om du inte avanmäler dig så räknas det som att du gjort provet med underkänt resultat.

Praktiskt delprov
Via en länk som skickas till dig efter godkänt skriftligt prov kan du ansöka om att få göra det praktiska delprovet. Även det praktiska provet följer Socialstyrelsens turordning. Platserna till det praktiska provet kommer att fördelas ca en månad före provets genomförande. Observera att det skriftliga delprovet måste vara registrerat som godkänt innan du kan anmäla dig till det praktiska delprovet.
Anmälan ska ske senast två veckor före valt provdatum. Vid varje tillfälle för praktiskt prov finns det plats för 10 deltagare.

Om du får förhinder att komma till provtillfället är det viktigt att du avanmäler dig genom att skicka ett email kunskapsprovet@fhs.gu.se innan tillfället. Om du inte avanmäler dig så räknas det som att du gjort delprovet med underkänt resultat.

Träningstillfällen inför praktiskt prov

Du som är anmäld till praktiskt prov har möjlighet att komma till oss och öva innan provet. Du kommer att kallas till ett specifikt träningstillfälle i samband med att du får plats på det praktiska provet. Datum för detta ser du på länken där du anmäler dig till praktiskt prov. Under träningstillfället kommer du att få reda på vad varje moment i examinationen har för krav enligt bedömningsunderlagen och du kommer att kunna träna på vart och ett av momenten. Du har även möjlighet att ställa frågor till lärarna. Träningstillfället hålls i de lokaler där du senare kommer att göra det praktiska provet. 

Notera att du endast kan träna inför praktiskt prov på de Kliniska träningscentrum som är lokaliserade vid Umeå universitet samt Göteborgs universitet. Träningen görs först i samband med att du är anmäld och har fått plats på provet.


Aktuella datum som du kan anmäla dig till:
Fler datum kommer att anslås efter hand.

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Göteborgs universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om praktisk tjänstgöring.

Vid underkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd fem gånger på det skriftliga delprovet, tre gånger på det praktiska delprovet eller inte har genomfört godkänt skriftligt och praktiskt delprov inom fem år, rapporterar Göteborgs universitet detta till Socialstyrelsen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta kunskapsprovet@fhs.gu.se  eller via telefon 031-786 68 66