Hoppa till huvudinnehåll
Video (5:23)
Utlysning ULF 2021
Bild
Länkstig

Utlysning ULF 2021

Har du en idé om vilken ny ULF-forskning som borde bedrivas? Missa då inte ansökan för nya medel som öppnar 8 augusti. Sök senast 17 september för att kunna bli en del av ett stort lokalt och nationellt nätverk av ULF-projekt. Ansökan är öppen både för lärare, förskollärare, forskare, chefer och rektorer att söka. Mer info hittar du i videon här ovanför.

Ansökan sker i två steg. Första steget är att lämna in en kort skiss som sedan går till bedömningsgruppen. Steg två innebär att de skisser som lämnats in i steg ett som uppfattas ha störst potential sedan får möjlighet att lämna in en fullständig ansökan. Ansökningsformuläret kommer att publiceras på gu.se/ulf-avtal

Steg 1: 
•Öppnar 8 augusti 2021
•Stänger 17 september 2021 kl. 24.00

•Beslut planerat till 15 november 2021

Steg 2: 
•Öppnar 17 november 2021
•Stänger 20 januari 2022 kl. 24.00

•Beslutsmöte (bedömningskommittén) planerat till 20 mars 2022

En forskningsskiss beskriver kortfattat projektidén på max 2 A4-sidor och hur den bidrar till ökad kunskap och användbarhet inom förskola och skola. I skissen ska du också beskriva kortfattat hur du planerar att lägga upp och genomföra undersökningen. En mer detaljerad beskrivning med arbetsplan och budget kommer att efterfrågas först i steg 2. 

En förutsättning för att söka om ULF-medel är att din huvudman har ingått överenskommelse om samverkan. Bidragstiden ligger på 1-2 år (12, 18 eller 24 månader), bidragsbeloppet som delas ut är upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt och planerad projektstart för dessa är höstterminen 2022.

Logga Göteborgs Stad
Logotyp Göteborgsregionen