Bild
Konferensen Praktiknära forskning i samverkan
Foto: Ragnhild Larsson
Länkstig

Konferensen Praktiknära forskning i samverkan

Publicerad

Konferensmodellen Forskning pågår genomfördes denna höst som ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Göteborgs Stad.

Den första november samlades drygt 160 deltagare på Wallenberg för att delta i Praktiknära forskning i samverkan. Under heldagen möttes deltagare från stora delar av universitetet och många olika funktioner från skolväsendet i Göteborgsregionen.

Forskning med relevans för både förskola, grund-, gymnasieskola och anpassad grundskola lyftes fram med ett brett spektrum av frågeställningar kopplade till bland annat utveckling av läs- och skrivförmåga, matematikundervisning, biomimik, hur skolfrånvaro hanteras, undervisning om mat och modeller för att tillgängliggöra naturvetenskapliga ämnesområden.

Bild
Konferensdeltagare diskuterar vid konferensen Praktiknära forskning i samverkan
Foto: Ragnhild Larsson

Presentationer av pågående och avslutade forskningsprojekt varvades med seminarier där fokus handlade om möjligheter och utmaningar för att kunna bedriva kvalitativ praktiknära forskning i samverkan. Här lyftes bland annat frågor om hur nätverk kan byggas, spridningsmöjligheter, etiska dilemman och vikten av samverkansdoktorander och samverkanslektorer som gränsgångare mellan akademi och skola.

Den nyinrättade CULF-verksamheten presenterades och även den möjlighet som utbyggnaden av en övningsskolemodell för Göteborgs universitet kan innebära för fortsatt utveckling av praktiknära forskning i samverkan.

Bild
Konferensen Praktiknära forskning i samverkan
Foto: Ragnhild Larsson

Titta gärna på två korta filmer där konferensdeltagare ger sin syn på utmaningar och lärdomar från arbete med praktiknära forskning i samverkan:

Och för en bredare bild om vad praktiknära forskning i samverkan kan vara med utgångspunkt i ULF-verksamheten finns även en artikel nedan som är publicerad på Lärtorget, Göteborgs Stad: