Göteborgs universitet

Studievägledare

Studievägledning vid Institutionen för språk och litteraturer. Få svar på många av dina studierelaterade frågor! Vi hjälper dig att hitta verktyg som ger dig hjälp att fatta beslut som passar för just dig och din situation.

För dig som funderar på universitetsstudier

FAQ om universitetsstudier

Om du aldrig har studerat på universitet tidigare, så är det inte självklart att veta vad t ex grundläggande behörighet, urval och studiemedel är, eller hur du bäst lägger upp dina studier, och vilken hjälp du kan få av studie- och karriärvägledare.

Alla utbildningar söks online via webbsidan: www.antagning.se.

Utbildningarna som Göteborgs universitet erbjuder hittar du här: http://utbildning.gu.se/kurser?

Från anmälan till antagning - Göteborgs universitet

För att kunna antas till en utbildning behöver du ha rätt förkunskaper så att du klarar av den utbildning du sökt dig till. Du måste alltid ha grundläggande behörighet och ibland behöver du också ha särskild behörighet.

Läs mer:

Om det är fler personer som söker till utbildningen än det finns platser så måste ett urval göras. Då kan platser fördelas mellan de som har betyg från gymnasiet, de som gjort högskoleprovet eller de som studerat på högskolan tidigare och har högskolepoäng.

Läs mer om urval

Studie- och karriärvägledare finns för dig och dina funderingar runt studier och arbete. Till studie- och karriärvägledare kan du ställa frågor som du behöver svar på men kanske framförallt samtala med om dina drömmar och mål, funderingar och tankar runt vad du ska välja. Studie- och karriärvägledare är neutrala och opartiska och utgår från dina tankar runt studier och framtida arbetsliv och samtalet omfattas av tystnadsplikt. Ni kan träffas innan, under och efter dina studier och det finns inte någon gräns på antal gånger du träffar, ringer eller mailar en studie- och karriärvägledare.

Börja med att boka ett samtal med en studie- och karriärvägledare. Om du vet vilket område du är intresserad av, boka ett samtal med en studie- och karriärvägledare inom det området. Skaffa mycket information om de utbildningar du är intresserad av och jämför och känn efter, vad känns lockande och intressant? Fundera också på vad som är viktigt för dig, vad ska du göra på din arbetstid när du är klar med din utbildning, hur kommer dina arbetsdagar att se ut? Känns det intressant, som något du kommer att trivas med?

Att börja titta på utbildningar som ligger nära hjärtat är en bra start. Sedan måste det förstås vara lite realistisk också, du kan till exempel behöva ta hänsyn till allergier, om de framtida jobben finns där du känner att du vill bo, eller om du skulle klara av att arbeta inom det tänkta arbetet.

Den här typen av frågor kan du fundera över tillsammans med en studie- och karriärvägledare. Du kan belysa vem du är, vad du kan eller kommer att kunna, vad du vill och försöka hitta var just det arbetet kan göras.

Det finns vissa utbildningar som leder till en yrkesexamen och för att nå en sådan yrkesexamen så måste du nästan alltid gå ett program, t.ex. läkare, sjuksköterska, socionom. Sedan finns program som vi på universitetet satt samman, kurser som vi ”paketerat” för vi ser att det är kunskaper som är bra att kombinera.

Många väljer att läsa fristående kurser och själva sätta samman sitt paket, att utforma sin examen så den blir utifrån de kurser man har läst.

Det kan verka tydligare att gå ett program, du vet vad du ska studera, någon annan har redan tänkt, men det kan vara en större frihet att få läsa det du själv är intresserad av genom fristående kurser, med möjlighet att skapa en unik examen.
Prata gärna med en studie- och karriärvägledare och planera för dina studier.

Att välja något som du är intresserad av är steg ett för att lyckas med studierna. Att vara motiverad att få större kunskap i ett ämnesområde är den största framgångsfaktorn i studier. Det kommer också att innebära en arbetsinsats. Du behöver delta på föreläsningar, seminarier och i grupparbeten, du behöver också läsa och förbereda dig inför dessa tillfällen. Lägg upp en plan för dina studier utifrån hur du lär dig, planera in tiden så du har tid för att förbereda dig, läsa och utveckla dina anteckningar och ha tid för att träffa dina studiekamrater och kanske plugga tillsammans. Studerar du heltid, tänk minst 40 timmar i veckan, även om du inte har lektioner varje dag så är det tänkt att du ska använda heltid till att studera.

Det finns prognoser och undersökningar som visar på bristyrken och på arbeten där det finns ett överskott av utbildade. Om detta ska styra ditt val till utbildningen så har du lagt ett mycket stort val hos marknaden att besluta var du ska tillbringa ungefär 40 timmar i veckan under många år framöver.

Välj istället med hjärtat. Låt ditt intresse och din passion få avgöra ditt utbildningsval.

Självklart ska också hjärnan vara med, läs på så att du har kunskap och är förberedd på din framtid, men du behöver faktiskt inte veta allt när du börjar din utbildning.

Mycket kommer att klarna under tiden du pluggar och kom ihåg att du har stöd hos din studie- och karriärvägledare.

Våga välja det du själv vill!

På Arbetsförmedlingens webbsida finns mycket information om yrken. Man kan söka på olika yrkestitlar och få en ganska bra beskrivning av vad yrket innebär och vilken utbildning som krävs för detta yrke. Testa att söka på något yrke på webbsidan för yrkesbeskrivningar. Du kan också kolla på beskrivningar som finns på SACO.

Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar

SACO, yrken A-Ö

Studiemedel är något du kan ansöka om för att bekosta dina studier. Själva studierna är avgiftsfria, du betalar inget för undervisningen, men du köper själv kurslitteraturen och betalar dina omkostnader. Du kan ansöka hos CSN om studiemedel för studier på universitetsnivå. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. Mer om detta och själva ansökan gör du online på CSN:s hemsida.

CSN

Bedömning av kunskaper i språk

När du söker utbildning i språk vid Göteborgs universitet prövas din behörighet. Du behöver först och främst vara grundläggande behörig. Utöver detta är det förkunskapskraven i kursplanen i den kurs du söker som avgör vad du behöver uppfylla.

Mer om behörighet: https://utbildning.gu.se/anmalanochantagning/behorighet

Här kan du läsa om vilka bedömningar vi gör vid institutionen för språk och litteraturer, när vi gör dem och vad vi då behöver för dokumentation:

Om du sökt till din utbildning och åberopar reell kompetens kommer vi att få en förfrågan om bedömning av denna från sektionen för antagning.

Reell kompetens:

För att kunna göra bedömning av reell kompetens krävs skriftliga underlag där det tydligt framgår vilka meriter den reella kompetensen anses motsvara.

Reell kompetens gällande förkunskapskrav:

Vi kan erbjuda möjlighet att visa sin reella kompetens genom ett skriftligt prov vid institutionen.
Det gäller inte samtliga språk och det kräver en god språklig förmåga hos dig som du kanske har genom att det är ditt modersmål eller att du studerat eller bott i det land där språket ifråga talas. Detta gäller då till våra grundkurser. Du kan inte bli antagen till övriga nivåer utan akademiska studier som bedöms motsvara tidigare nivåer.

Ta kontakt med studievägledaren för det språk till vilket du anser att du har tillräckliga förkunskaper.

Diagnostiskt test

Det finns möjlighet att göra ett diagnostiskt test i engelska, franska, spanska och tyska för att pröva den reella kompetensen. Ett diagnostiskt test kan bara skrivas en gång. Du hittar information och länk till anmälan på följande sida:

Diagnostiskt prov, reell kompetens (länk till sida i Studentportalen)

Vi på institutionen för språk och litteraturer gör endast behörighetsbedömningar på förfrågan av sektionen för antagning eller lärarutbildningen via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), vidareutbildning av lärare (VAL) eller utländska lärares vidareutbildning (ULV).

För att se om dina meriter motsvarar förkunskapskraven som framgår av kursplanen i den kurs du söker dig till och göra en korrekt bedömning behöver vi dokumentation i form av skriftliga underlag: resultatintyg, utdrag ur LADOK, kursplaner och litteraturlistor. Sektionen för antagning kräver att underlagen ska vara vidimerade.

För att kunna bedöma meriter vid svenska lärosäten behöver vi:

  • utdrag från LADOK/resultatintyg
  • kursplan och litteraturlista.

För studier du bedrivit vid utländska lärosäten:

  • Transcript of Records där betyg, innehåll och omfattning tydligt framgår
  • kursplan, handlingar som beskriver kursen och dess omfattning
  • litteraturlista

Omfattningen kan anges i poäng eller timmar, men det måste framgå vilket. Bedömningar görs endast på förfrågan av sektionen för antagning eller lärarutbildningen via KPU, VAL eller ULV. All dokumentation scannas in via www.antagning.se.