Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningsinsatser för att förebygga antisemitism 2020-2021

I detta tvärvetenskapliga projekt arbetar forskare på högerextremism, antisemitism och utbildningsvetenskap tillsammans med vetenskapsteoretiker för att kartlägga nutida och historiska insatser för att förebygga antisemitism. Detta omfång inkluderar även undervisning och lärande av Förintelsen. Den systematiska forskningsöversikten ämnar fördjupa kunskaper i vilka insatser och mekanismer som bidrar till ett effektivt förebyggande arbete, och resultaten kommer bland annat att presenteras i samband med Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism samt under ett särskilt IHRA-seminarium den 7:e oktober.

Finansierat av Utbildningsdepartementet