Göteborgs universitet
Länkstig

Att rekryteras, att tillhöra och att lämna - exitprocesser bland unga nynazister

Studiens syfte är att bidra med ny forskning om rekrytering till nynazistiska och högerextrema organisationer, rörelser och subkulturer (fortsättningsvis högerextremism), med speciell tonvikt på exitprocesser. Fokus ligger vid att analysera hur personer, i Sverige, har rekryterats till, blivit medlemmar i och sedan valt att lämna högerextremistiska miljöer.