Göteborgs universitet
Bild
Fasaden av den nordtyska barockorgeln i Örgryte nya kyrka
Den nordtyska barockorgeln i Örgryte nya kyrka
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Den nordtyska barockorgeln

Instrumentet, som står i Örgryte nya kyrka, är en forskningskopia av en orgel från omkring 1700 byggt av Arp Schnitger, den viktigaste orgelbyggaren på sin tid. Våra elever kan använda instrumentet regelbundet och det fungerar som den bästa läraren för orgelrepertoaren från 1600-talet studenterna kan få.

Foto: Maja Kristin Nylander

Disposition

Werck (II) CDEFGA-c3

Principal 16
Quintaden 16
Octav 8
Spitzfloit 8
Octav 4
Super Octav 2
Mixtur 6.7.8 fach
Rauschpfeiff 2 fach
Trommet 16

Registerandrag och manualer av den nordtyska barockorgeln
Registerandrag och manualer
Foto: Maja Kristin Nylander

Rück Positiv (I) CDE-c3

Principal 8
Quintadena 8
Gedact 8
Octav 4
Blockfloit 4
Ocatv 2
Quer Floit 2
Sieffloit 1 1/2
Sexquialt 2 fach
Scharff 6.7.8 fach
Dulcian 16
Bahrpfeiff 8

Ober Positiv (III) CDEFGA-c3

Principal 8
Hollfloit 8
Rohrfloit 8
Spitzfloit 4
Octav 4
Nassat 3
Gemshorn 2
Octav 2
Scharff 6 fach
Cimbel 3 fach
Trommet 8
Vox Humana 8
Zincke (från f0) 8

Pipverk av den nordtyska barockorgeln i Örgryte nya kyrka
Pipverk
Foto: Maja Kristin Nylander

Brust Positiv (IV) CDEFGA-c3

Principal 8
Octav 4
Hollfloit 4
Waltfloit 2
Sexquialter 2 fach
Scharff 4.5.6 fach
Dulcian 8
Trechter Regal 8

Pedal CD-d1

Principal 16
SubBass 16
Octav 8
Octav 4
Rauschpfeiffe 3 fach
Mixtur 6.7.8 fach
Posaunen (från F) 32
Posaunen 16
Dulcian 16
Trommet 8
Trommet 4
Cornet 2

Regerverk av den nordtyska barockorgeln i Örgryte nya kyrka
Regerverk
Foto: Maja Kristin Nylander

Koppel: OP/W, BP/W
Cimbelstern
Vogelgesang
Trommel
5 Sperrventile: W, RP, OP, BP, Pedal
Hauptsperrventiel
Tremulant, Tremulant RP, Tremulant Pedal
12 Bälgar: 4' x 8'
Temperering: medelton (1/4-komma)
Subsemitoner i alla manualer: es/dis, gis/as, es1/dis1, gis1/as1, es2/dis2
Dessutom i RP: b/ais, b1/ais1, gis2/as2
Subsemitoner i pedal: es/dis, gis/as
3 olika luftförsörjningssystem

Fakta

Det nordtyska orgelforskningsprojektet har bedrivits under arbetsnamnet Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet och i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola mellan 1990–2000. GOArt var en cemtrumbildning inom Konstnärliga fakulteten vid Göteobrgs universitet, och verksamheten har varit orgelforskning med inriktning på såväl musik som instrument. Orgeln i nordtysk barockstil i Örgryte nya kyrka, rekonstruerades i orgelforskningsverkstaden som utgår navet i GOArts tvärvetenskapliga forskningsmodel. 

Foto: Maja Kristin Nylander
Foto: Maja Kristin Nylander
Foto: Maja Kristin Nylander