Bild
Biblioteksmiljö vid Göteborgs universitet
Länkstig

Bedömningskommittén

Bedömningskommittén för ULF-avtal bedömer forskningsskisser samt fullständiga forskningsansökningar som inkommer till utlysningar inom ULF-avtal på Göteborgs universitet.

Bedömningskommittén bestod av åtta ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, varav fyra ledamöter kom från skolhuvudmän i Göteborgsregionen och fyra från Göteborgs universitet.

Bedömningskommittén kommer att ersättas av CULFs nya vetenskapliga råd i en ny organisation, dessa ledamöter är ännu inte utsedda.

Uppdraget i tidigare bedömningskommitté nedan omfattade perioden 23 september 2021 till 30 september 2022.

Tidigare ledamöter i bedömningskommittén 2021-2022 var

  • Ordförande: Camilla Björklund, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

  • Vice ordförande: Ingela Sjörén Åstrand, Verksamhetsutvecklare, samordnande stöd inom Rektorsakademi, Lärarakademi samt Huvudmannens extraordinära insatser (HEIS) (Göteborg)

  • Christian Eidevald, Utvecklingsledare -med forskningsansvar, förskoleförvaltningen (Göteborgs stad)

  • Thomas Sjögren Amcoff, Utvecklings- och avdelningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, (Tjörns kommun)

  • Thomas Hillman, docent, IT-fakulteten, Göteborgs universitet

  • Christian Jerhov, Verksamhetsutvecklare, Sektor lärande, (Lerum)

  • Tarja Karlsson Häikiö, professor Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet

  • Anna Nordenstam, professor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet