Länkstig

Angelica Wiljén

Doktorand

Livssammanhang och hälsofrämjande vård
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Angelica Wiljén

Angelica är specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hon är samverkansdoktorand mellan Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och Göteborgs Universitet. Hon arbetar på barnavdelningen i Borås med framför allt barn med cancer.

Hon är med i forskningsprojektet PicPecc- Pictorial support for person-centered care for children. Syftet med hennes forskning är att utveckla och utvärdera innovativa lösningar för personcentrerad kommunikation i barnsjukvården. Som en del av avhandlingsarbetet har ett digitalt bild- och text baserat rapporterings- och kommunikationsverktyg utvecklats (PicPecc). Verktyget ger barn en möjlighet till att kommunicera sina symptom och känslor utifrån sitt eget perspektiv.