Länkstig

Britt-Marie Apelgren

Professor emerita

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Britt-Marie Apelgren

Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska

Forskningsintresse Jag tillhör forskningsmiljön "Lärande och bedömning i språk", LBS, vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Mitt primära forskningsområde rör lärares och elevers uppfattningar och erfarenheter av språkundervisning. Min teoretiska forskningsram är konstruktivistisk och främst influerad av Personal Construct Psychology (PCP). Andra forskningsområden rör forskning kring elevers språkfärdigheter i engelska, kartläggning och beskrivning av lärares bedömningspraktiker, forskning inom fältet Content and Language Integrated Learning (CLIL), språkpolicy samt lärande, undervisning och ledarskap i högre utbildning.

Undervisningsintresse Jag undervisar och handleder främst inom det ämnesdidaktiska fältet med fokus på lärande i engelska på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, men också inom det högskolepedagogiska området.

Nyckelord teacher cognition, läraruppfattningar, konstruktivistisk forskning, språkinlärning, språkbedömning, CLIL, högre utbildning