Länkstig

Anna Maria Hipkiss

Avd-/Sektionschef, bitr, inst

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna Maria Hipkiss

Jag är doktor i språkdidaktik med inriktning mot svenska och är intresserad av klassrumsinteraktionens möjligheter och begränsningar för lärande och har ett särskilt intresse för språk- och kunskapsutvecklande undervisning, oavsett ämne. Vidare är jag intresserad av den undervisning som skapas i såväl formella som informella klassrum.

Undervisning

Mina undervisningsuppdrag inom lärarutbildning är främst mot inriktningen grundlärare årskurs 4-6. Här undervisar jag i:

 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Svenska 1 (grundnivå) och Svenska 2 (avancerad nivå)
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Examensarbeteskurser

Doktorandhandledning

Jag är biträdande handledare till en doktorand i ämnesdidaktik.

 • Jessica Rahm

Forskning

Mina forskningsintressen utgår främst från två olika teoretiska ramverk - Legitimation Code Theory och socialsemiotik - som jag tillämpar i i olika studier som fokuserar

 • klassrumskommunikation
 • undervisning i flerspråkig kontext
 • språkutvecklande klassrumsarbete
 • undervisningsmiljöer
 • verksamhetsförlagd undervisning

För tillfället ägnar jag mig åt följande forskningsprojekt inom ramen för min anställning vid IDPP:

- Hur informella lärmiljöer skapar möjligheter att lära om hållbar utveckling.

- Hur Reading to Learn stöttar lärare att utveckla sin undervisning. Genomförs i samverkan med Center för skolutveckling i Göteborgs stad.

- Undervisning och utveckling genom genrepedagogik. Genomförs i samverkan med kollegor vid Göteborgs universitet och grundskola i anknytning till nedanstående ULF-projekt.

Jag deltar i två ULF-finansierade forskningsprojekt:

Jag är mer och mindre aktiv i följande nätverk:

 • LCT West Coast (koordinator)
 • LCT Nordic
 • GODIS - GOthenburg research group for DISciplinary literacies
 • NSFL – Nordiska föreningen för systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik

Mer om LCT: Legitimation Code Theory