Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Maria Hipkiss

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 468
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna Maria Hipkiss

Jag är doktor i språkdidaktik med inriktning mot svenska och är intresserad av klassrumsinteraktionens möjligheter och begränsningar för lärande och har ett särskilt intresse för språk- och kunskapsutvecklande undervisning, oavsett ämne. Vidare är jag intresserad av den undervisning som skapas i såväl formella som informella klassrum.

Undervisning

Mina undervisningsuppdrag inom lärarutbildning är främst mot inriktningen grundlärare årskurs 4-6. Här undervisar jag i:

 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Svenska 1(grundnivå) och Svenska 2 (avancerad nivå)
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Examensarbeteskurser

Doktorandhandledning

Jag är biträdande handledare till två doktorander i ämnesdidaktik.

 • Anne Kjellsdotter
 • Jessica Rahm

 

Forskning

Mina forskningsintressen utgår främst från två olika teoretiska ramverk - Legitimation Code Theory och socialsemiotik - som jag tillämpar i i olika studier som fokuserar

 • klassrumskommunikation
 • undervisning i flerspråkig kontext
 • språkutvecklande klassrumsarbete
 • undervisningsmiljöer 
 • verksamhetsförlagd undervisning 

 

För tillfället ägnar jag mig åt följande forskningsprojekt inom ramen för min anställning vid IDPP: - Hur informella lärmiljöer skapar möjligheter att lära om hållbar utveckling. - Hur Reading to Learn stöttar lärare att utveckla sin undervisning. Genomförs i samverkan med Center för skolutveckling i Göteborgs stad. - Undervisning och utveckling genom genrepedagogik. Genomförs i samverkan med kollegor vid Göterborgs universitet och grundskola.

 

Jag är mer och mindre aktiv i följande nätverk:

 • LCT Nordic 
 • GODIS - Gothenburg research group for disciplinary literacies 
 • NSFL – Nordiska föreningen för systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik