Länkstig

Mette Liljenberg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
AE 433B
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mette Liljenberg

Forskningsintressen Mitt forskningsintresse rör framför allt ledarskap och skolans ledarskapspraktik men även skolan som en lokal organisation och dess förbättringsarbete. Jag disputerade 2015 i samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning på avhandlingen ”Distributed leadership in local school organisations. Working for school improvement?”. Avhandlingsstudien undersökte hur skolor organiserar sin ledningspraktik som stöd för det lokala förbättringsarbetet och hur rådande normer och värderingar ger lärare med ledningsuppdrag olika förutsättningar att genomföra sina uppdrag. Ett distribuerat ledarskap som möjliggör för förstelärare, utvecklingsledare och andra lärare med ledningsuppdrag att gemensamt med rektor och övriga lärare stärka skolans förbättringsarbete har jag ett särskilt intresse för.      Undervisningsintressen Jag undervisar framför allt inom Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och uppdragsutbildningar. När det gäller uppdragsutbildningar är min inriktning aktionsforskning, skolans ledarskap och lokala organisation. Jag föreläser även inom mina kunskapsområden.  Nyckelord ledarskap, skolorganisation, rektorers och lärares professionella utveckling och lärande, skolförbättring, förbättringskapacitet Forskningsmiljöer och projekt   Skolutveckling och ledarskap Aktionsforskningsprojekt med Lerums kommun 2014-2016