Länkstig

Mette Liljenberg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
AE 433B
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mette Liljenberg

Forskningsintresse

Jag intresserar mig för frågor som rör skolans ledarskap, organisation och utveckling samt hur ledare på olika nivåer i skolorganisationer lär och utvecklas i sin yrkesroll, i samarbete med kollegor men även i samarbete med forskare. Dessutom intresserar jag mig för skolförvaltningars arbete kopplat till skolhuvudmän och rektorers gemensamma ansvar för organisering och ledning av kvalitets- och utvecklingsarbete.

Undervisningsintresse

Inom mina kunskapsområden undervisar jag framför allt inom Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och i uppdragsutbildningar men även i kurser på avancerad och forskarutbildningsnivå. Dessutom förläser jag olika sammanhang.

Nyckelord

Ledarskap, skolutveckling, skolorganisation, professionell utveckling och lärande, skolförbättring

Forskningsmiljö och nätverk

Skolutveckling och ledarskap (SKUL)

Nationellt forskarnätverk om skolans styrning, organisering och ledning (NSOL)