Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Per Larsson

Postdoktor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Postadress
Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 414
40530 Göteborg

Om Per Larsson

Jag har en magisterexamen i kemi med inriktning mot analytisk kemi och biokemi från 2006. Efter grundutbildningen arbetade jag ett par år som kemist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset innan jag blev doktorand på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa 2010. Forskargruppens inriktning är biomarkörer och luftvägsinflammation. Många lungsjukdomar som t.ex. astma och KOL är associerade till kronisk inflammation. Trots detta saknas idag enkla metoder för att tidigt upptäcka och monitorerna inflammation, speciellt i de små luftvägarna. Vi har därför utvecklat en ny metod för att provta vätskan i de små luftvägarna. Metoden bygger på insamling av små luftburna droppar som bildas från det vätske- och lipidskikt som täcker de små luftvägarna vid ett visst sätt att andas. Dropparna är små nog att transporteras från de små luftvägarna ut genom munnen tillsammans med utandningsluften. Vi har utvecklat ett instrument som både mäter mängden av dessa droppar i utandningsluften och samlar in dem för kemisk analys. Den kemiska sammansättningen på dropparna är representativ för vätskan i de små luftvägarna där partiklarna bildas. Min forskning handlar både om att utveckla insamlingsmetodiken och de kemiska analyserna av proverna. Vi har idag ett par stycken validerade metoder som används i klinisk forskning där de första resultaten verkar lovande. Ett intressant projekt jag jobbar med just nu är att utveckla en masspektrometrisk metod för kvantifiering av surfaktantprotein A. Syftet är att korsvalidera den immunologiska metoden vi använder i klinisk forskning samt att studera hur strukturella skillnader i proteinet påverkar dess immunologiska funktion.