Länkstig

Fabian Taube

Universitetslektor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Om Fabian Taube

Docent i experimentell arbets- och miljömedicin, doktor i oorganisk kemi, fil.kand i Miljö- och hälsoskydd samt gymnasielärarexamen i kemi och miljökunskap.

Min huvudanställning har jag vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg där jag jobbar med civil-militär forsknings- och utvecklingssamverkan. I arbetet ingår även att stärka den preventivmedicinska processen i försvarsmaktens sjukvårdsystem samt att verka för att militärmedicin blir ett akademiskt ämnesområde. Jag är även delaktig i Kunskapscentrum katastrofmedicin Väst vid Institutionen för kliniska vetenskaper.