Länkstig

Klara Sjögren

Forskare

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Telefon
Besöksadress
Vita stråket 11, SU CBAR/Klinfarmlab
413 45 Göteborg
Postadress
Vita stråket 11, SU CBAR/Klinfarmlab
413 45 Göteborg

Om Klara Sjögren

Docent i molekylär medicin och forskare vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition. Undervisar på dietistprogrammet.

Forskning

Klara forskar på osteoporos (benskörhet) som är ett allvarligt hälsoproblem som leder till mycket lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Skelettet är en dynamisk vävnad som ständigt bryts ner och återbildas under påverkan av faktorer, dels lokalt i ben och benmärg och systemiskt, i samspel med kroppens övriga organ. Tarmfloran påverkar nedbrytning av föda och utsöndring av olika substanser från tarmen. Klaras forskning fokuserar på samband mellan tarmfloran och benmassan och hur förändringar i tarmflorans sammansättning och metabolism påverkar benhälsa.

Pågående doktorandprojekt

Huvudhandledare: Lina Lawenius

Biträdande handledare: Hannah Colldén