Länkstig

Cecilia Engdahl

Forskare

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
41390 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Cecilia Engdahl

Cecilia Engdahl disputerade 2013 på avhandlingen "Arthritis and immune-mediated bone loss -role of estrogen signaling" här på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Följt av en VR finansierad Post Doc i Tyskland, Erlangen Universitets Kliniküm, FAU. Hon blev docent 2019 och fick samma år också VRs etablerings bidrag.

Cecilia arbetar på avdelningen Reumatologi och inflammationsforskning samt i forskningssamarbetet Center for Bone and Arthritis Research, CBAR.