Länkstig

Mikael Montelius

Forskningsingenjör

Avd för radiologi
Besöksadress
Bruna stråket 11b v 2 su/sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Mikael Montelius

Disputerad (2016) sjukhusfysiker anställd som forskare på avdelningen på radiologi, med arbetsuppgifter på ämnesområdet medicinsk strålningsvetenskap (tidigare avdelningen för radiofysik) och avdelningen för radiologi, kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Fokus inom forskning är vävnadskaraktärisering inom cancerbehandling för att finna nya biomarkörer för prediktion och uppföljning av behandlingsresultat.